Letn. 34, št. 1 (2011)

Tematski sklop: Poezija in njena politična resnica – Uredila: Darja Pavlič                                                                                                                Tematski sklop II: Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih: Prešeren in Hallgrímsson – Uredil: Marko Juvan

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Darja Pavlič PDF
Poezija in njena politična resnica

Tematski sklop

Iztok Osojnik PDF (English)
Kosovel in Kramberger: med avantgardo in sodobno slovensko politično poezijo

Dubravka Đurić PDF
Slovenska poezija, prešernovska struktura in politika pesniške forme

Richard Jackson PDF (English)
Srca ljudi so majhna in ječe velike: politična poezija z ameriškega vidika

Bożena Tokarz PDF
Dva vzorca poezije: Srečko Kosovel in Julian Przyboś

Ravel Kodrič PDF
Listkarstvo in politična invektiva med pobudniki Kosovelovega duhovnega in pesniškega zorenja

Predgovor II

Marko Juvan PDF
Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih: Prešeren in Hallgrímsson

Tematski sklop II

Sveinn Yngvi Egilsson PDF (English)
Narod in povzdignjenje: nekaj primerjav med »nacionalnima pesnikoma« Slovenije in Islandije

Marijan Dović PDF
Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona

Jón Karl Helgason PDF (English)
Relikti in rituali: kanonizacija kulturnih »svetnikov« z družbene perspektive

Razprave

Matevž Kos PDF
Aktualna pasivna in aktivna recepcija Kocbeka kot političnega stvaritelja

Nina Barbič PDF
Funkcije in pomen intertekstualnih navezav v poeziji Uroša Zupana

Kritike

Jelka Kernev Štrajn PDF
Prožno in vključujoče

Maša Jazbec PDF
Resnična zgodba slovenskega zgodovinskega romana

Barbara Pregelj PDF
(Post)moderni oksimoroni

Blaž Zabel PDF
Bolj in manj najdeni pomeni

Maja Žvokelj PDF
Problem implicitnosti smisla v literarnih delih

Anna Zelenková PDF
Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek