Letn. 33, št. 2 (2010)

»Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo

Uredili: Marijan Dović, Jernej Habjan, Aleš Vaupotič

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Marijan Dović PDF PDF (English)
»Kdo izbere?«: literatura in literarno posredništvo

Razprave

Roger Chartier PDF PDF (English)
Literatura in besedilna posredovanja: premori in intonacija v zgodnjenovoveških besedilih

Jernej Habjan PDF PDF (English)
Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? O izsiljeni izbiri shakespearovske epistemologije in tekstologije

Els Andringa PDF PDF (English)
»Literarna kritika ni upravičena, če je na kocki krik milijonov src«: nemški avtorji v eksilu na Nizozemskem v letih 1930–1940

Marijan Dović PDF PDF (English)
Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu

Darko Dolinar PDF PDF (English)
Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro?

Maja Breznik PDF PDF (English)
Splošni skepticizem v umetnosti

Jola Škulj PDF PDF (English)
Politike branj/Politike diseminacije

Andrew Wachtel PDF PDF (English)
Ustvarjanje kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v ZDA: urednikovo gledišče

Slávka Rude-Porubská PDF PDF (English)
Kdo izbere prevodno literaturo? Prevajalske subvencije v Nemčiji

Miha Kovač, Rüdiger Wischenbart PDF PDF (English)
Rušenje mitov: leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji

Margrit Schreier PDF PDF (English)
»Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?«: izbor in priporočanje knjig v dobi interneta

Aleš Vaupotič PDF PDF (English)
Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva