Letn. 33, št. 1 (2010)

Tematski sklop: Esej in singularnost – Uredila: Darja Pavlič

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Janez Vrečko PDF
Formiranje Kosovelovega konstruktivizma – spopad med kompozicijo in konstrukcijo

Tina Bilban PDF
Natrgani in preobrnjeni čas med stranmi sodobnega romana

Alen Širca PDF
Foucaultovi pogledi na literaturo

Predgovor

Darja Pavlič PDF PDF (English)
Esej in singularnost

Tematski sklop

Peter V. Zima PDF (English)
Esej in esejizem med modernizmom in postmodernizmom

Remo Ceserani PDF (English)
Esejistični slog Walterja Benjamina

Marko Uršič PDF (English)
Kdo govori v Montaignevih Esejih?

Varja Balžalorsky PDF
O singularnosti tistega »neumnega podviga«

Ignacija J. Fridl PDF
Esej z vidika antične filozofije

Ivo Pospíšil PDF (English)
Singularnost in češki medvojni esej med tokovi: F. X. Šalda – Karel Čapek – Jaroslav Durych

Péter Hajdu PDF (English)
Narativni in metaforični diskurz v biografskih esejih

Mária Bátorová PDF (English)
Osebni etos v literaturi slovaških in čeških disidentov: esej kot oblika izražanja aktivne osebnosti

Marko Juvan PDF
Esej in interdiskurzivnost: vednost med singularnostjo in sensus communis

Bart Keunen PDF (English)
»Profana iluminacija« skozi esejistično pisanje in mišljenje. Benjamin in Bahtin o vrednosti vsakdanje izkušnje

Iztok Osojnik PDF (English)
Esej in singularnost

Tomaž Toporišič PDF (English)
Scenski esej kot singularnost in performativnost

Tomo Virk PDF
Esej in narava literarnovednega diskurza