Letn. 32, št. 2 (2009)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Tomo Virk PDF
Novi pristopi, stare zablode. Primerjalna zgodovina literatur v evropskih jezikih

Vid Snoj PDF
Pripoved in dogodek. Razmišljanje o literarnem zgodovinopisju

Matevž Kos PDF
Sodobna slovenska literatura v kontekstu: med marginalnostjo in globalnostjo

Dieter De Bruyn, Michel De Dobbeleer PDF (English)
Obvladovanje obleganja. Ideologija in zgodba o obleganju Leningrada in varšavski vstaji v delih Adamoviča in Granina ter Białoszewskega

Vladimir Biti PDF (English)
Teorija in travma

Ulrike Kistner PDF (English)
Svetovljanski sensus communis: občost občutka – občutek občega

Angela Esterhammer PDF (English)
Byron in svetovljanstvo

Takayuki Yokota-Murakami PDF (English)
Prihodnost na obrobju: nacionalno in internacionalno v ruski izseljenski poeziji z Daljnega vzhoda

Ziva Ben-Porat PDF (English)
Medbesedilnost in svetovljanstvo v kibernetskem prostoru

Péter Hajdu PDF (English)
Položaj literature v času globalnih tveganj

John Neubauer PDF (English)
Dejstva, utopije in napačne predstave o globalizaciji literarnih študij

Marko Juvan PDF
Svetovni literarni sistem

Vanesa Matajc PDF
Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski »avtor« in »interpret«

Kritike

Jernej Habjan PDF
O sodobni primerjalni književnosti

Jelka Kernev Štrajn PDF
Presečišča literarne vede

Jožica Čeh Steger PDF
O komentiranem izboru Cankarjevih kritičnih in političnih spisov v nemškem prevodu

Marijan Dović PDF
Agenda večkulturne Slovenije