Letn. 32, št. 2 (2009)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Tomo Virk PDF
Novi pristopi, stare zablode. Primerjalna zgodovina literatur v evropskih jezikih

Vid Snoj PDF
Pripoved in dogodek. Razmišljanje o literarnem zgodovinopisju

Matevž Kos PDF
Sodobna slovenska literatura v kontekstu: med marginalnostjo in globalnostjo

Dieter De Bruyn, Michel De Dobbeleer PDF (English)
Obvladovanje obleganja. Ideologija in zgodba o obleganju Leningrada in varšavski vstaji v delih Adamoviča in Granina ter Białoszewskega

Predgovor

Galin Tihanov PDF PDF (English)
Odgovor na kozmopolitstvo

Tematski sklop

Vladimir Biti PDF (English)
Teorija in travma

Ulrike Kistner PDF (English)
Svetovljanski sensus communis: občost občutka – občutek občega

Angela Esterhammer PDF (English)
Byron in svetovljanstvo

Takayuki Yokota-Murakami PDF (English)
Prihodnost na obrobju: nacionalno in internacionalno v ruski izseljenski poeziji z Daljnega vzhoda

Ziva Ben-Porat PDF (English)
Medbesedilnost in svetovljanstvo v kibernetskem prostoru

Péter Hajdu PDF (English)
Položaj literature v času globalnih tveganj

John Neubauer PDF (English)
Dejstva, utopije in napačne predstave o globalizaciji literarnih študij

Marko Juvan PDF
Svetovni literarni sistem

Vanesa Matajc PDF
Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski »avtor« in »interpret«

Kritike

Jernej Habjan PDF
O sodobni primerjalni književnosti

Jelka Kernev Štrajn PDF
Presečišča literarne vede

Jožica Čeh Steger PDF
O komentiranem izboru Cankarjevih kritičnih in političnih spisov v nemškem prevodu

Marijan Dović PDF
Agenda večkulturne Slovenije