Letn. 32, št. 1 (2009)

Tematski sklop: Modernost in srednjeevropskost v slovenski in češki književnosti med obema vojnama – Uredil: Marko Juvan

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Miha Javornik PDF
Postmodernistični prerok Viktor Pelevin: O tem, kako postsovjetski pisatelj išče resnico

Ignacija J. Fridl PDF
Platonova filozofija umetnosti in slovenska književnost

Dejan Kos PDF
Literarna zgodovina in koncept literarnega polja

Janez Vrečko PDF
Tatlin, El Lisicki in Kosovel

Predgovor

Marko Juvan PDF
Modernost in srednjeevropskost v slovenski in češki književnosti med obema vojnama

Tematski sklop

Jola Škulj PDF
Moderna in modernizem

Miloš Zelenka PDF
Srednja Evropa v literarnovedni razpravi

Ivo Pospíšil PDF (English)
Periodizacija slovenske in češke književnosti ter dva tokova v češki medvojni književnosti (prispevek k razpravi)

Matteo Colombi PDF (English)
Modernizem in večetničnost? Češka književnost iz Prage ter slovenska književnost iz Trsta med obema vojnama

Alenka Jensterle Doležal PDF
Kategorija tesnobe v kratki prozi: Slavko Grum in Franz Kafka

Marko Juvan PDF
Kosovelova referenca na Čapka in njen kontekst

Kritike

Urška Perenič PDF
K računalniško podprtim empiričnim raziskavam literature

Barbara Zorman PDF
Vizije literature

Andraž Jež PDF
Teorije in prakse nove dramatike