Letn. 30, št. 1 (2007)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Monica Spiridon PDF
Literatura je mrtva, dolgo naj živi literatura: izziv literarnim teorijam

César Domínguez PDF (English)
Primerjalna književnost, literarna teorija in zaskrbljenost zaradi izključenosti: španski prispevki k razpravi

Marcello Potocco PDF
Literarna veda in nacionalno ideološke težnje: kanadski primer

Jelka Kernev Štrajn PDF
O možnosti ekokritiškega pogleda na tematizacijo »ne-človeške subjektivnosti« v literaturi

Miha Javornik PDF
Ekologija teksta in ruska kultura 20. stoletja

Francisco Serra Lopes PDF (English)
Negativna hermenevtika in pojem literarne vede

Andrej Leben PDF
O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije

Andrej Zavrl PDF
Abeceda poželenja: GLBTIQ in literarna veda

Alojzija Zupan Sosič PDF
Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman

Morana Čale PDF
Idem proti ipse: performativ pripovedne identitete v Na robu pameti in v Eden, nobeden ali stotisoči

Wu Gefei PDF (English)
Sartrovo srečanje s Kitajsko: odkritje in rekonstrukcija humane paradigme v »novodobni« kitajski književnosti

Lea Flis PDF
Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti

Tatjana Peruško PDF
Slika in zgodba: igra obračanja

Tomaž Toporišič PDF
(Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče

Mateja Pezdirc Bartol PDF
Recepcija drame: procesi gledanja, gledališki prostor in pojem distance

Aleš Vaupotič PDF
Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?