Letn. 29, št. 3 (2006)

Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Marko Juvan, Jelka Kernev Štrajn PDF PDF (English)
Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije

Razprave

Marko Juvan PDF PDF (English)
Dialogi med »mišljenjem« in »pesništvom« in teoretsko-literarni hibridi

Stephanos Stehanides PDF PDF (English)
Misliti skozi razpor: Pesniški filozofi in filozofi pesniki

Marko Uršič PDF PDF (English)
O pomenu literarnega diskurza v filozofiji (nekaj pripomb k Platonovi poetiki)

Milan Jesih PDF PDF (English)
V prvi osebi ednine

Boris A. Novak PDF PDF (English)
Drevo in ovijalka: Prilika o razmerju med poezijo in teorijo

Vid Snoj PDF PDF (English)
Schleglov »Pogovor o poeziji« in Platonov »Simpozij«

Madeleine Kasten PDF PDF (English)
Udejanjanje razuma: Pripoved in filozofija v Voltairovem »L’Homme aux quarante écus«

Jelka Kernev Štrajn PDF PDF (English)
Žanr kot odsotnost žanra

Alenka Jovanovski PDF PDF (English)
Razmerje med poezijo in filozofijo: Novalisove Himne kot ilustracija

Vanesa Matajc PDF PDF (English)
Interakcija literature in teorije od romantike do moderne (s skicami nadaljnje interakcije ob koncu milenija)

Erika Gerber PDF PDF (English)
Ljubezenska pisma med teorijo in literaturo: Zoo ali Pisma ne o ljubezni, roman v pismih Viktorja Šklovskega

Lado Kralj PDF PDF (English)
Literarna kritika v pisateljevem dnevniku: Dokumenti ali fikcija?

Luca Bevilacqua PDF PDF (English)
Henri Michaux proti literaturi: Silovitost in šibkost literarnega ustvarjanja v Michauxovi pesniški imaginaciji

Metka Zupančič PDF PDF (English)
Neogibna hibridnost: Teorija in poetičnost pri Hélène Cixous

Ivan Verč PDF PDF (English)
O etiki in o njenem prevajanju v jezik književnosti