Letn. 25, št. 1 (2002)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Aleksander Skaza PDF
Kulturologija in poučevanje ruske literature v svetu v pogojih globalizacije

Marko Juvan PDF
Žanrska identiteta in medbesedilnost

Matija Ogrin PDF
Literarno vrednotenje na Slovenskem od 1918 do 1945

Franca Buttolo PDF
Prvi slovenski odmev na Proustove motive nastanka in obstoja literarnega dela. Ob 80-letnici smrti Marcela Prousta (1871–1922)

Kritike

Alenka Koron PDF
Miran Štuhec: Naratologija: med teorijo in prakso

Lenart Škof PDF
Vlasta Pacheiner-Klander: Staroindijske verzne oblike

Simpozij

Irena Novak Popov, Helga Glušič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Inkret, Lado Kralj, Darja Pavlič, Ignacija J. Fridl PDF
Slovenska književnost III

Darko Dolinar, Dean Komel, Nike Kocijančič Pokorn PDF
Hans-Georg Gadamer