Letn. 23, št. 2 (2000)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Zoltan Jan PDF
Srečko Kosovel pri Italijanih

Vid Snoj PDF
Smisli hrepenenja: literatura Ivana Cankarja in novozavezno krščanstvo

Sabina Mihelj PDF
Izrekanje numinoznega pri utemeljiteljih simbolistične lirike

Uroš Mozetič PDF
Predstavljanje govora in mišljenja v luči pripovednega gledišč(enj)a in žarišč(enj)a: Ljudje iz Dublina Jamesa Joycea

Nike Kocijančič Pokorn PDF
Prevod kot interpretacija: Leemingova Hiša Marije pomočnice

Pregledi

Marijan Dović PDF
Literarna aksiologija v osemdesetih in devetdesetih letih: nerešljiva vprašanja

Branka Kalenić Ramšak PDF
Dobrodošli v M(a)cOndu

Simpozij

Janko Kos, Miran Štuhec, Sonja Čoki, Brane Šimenc, Barbara Korun, Samo Krušič, Nada Barbarič, Zoltan Jan, Miran Hladnik, Boža Krakar Vogel, Tine Logar PDF
Posvet o programih in metodah književnega pouka