Letn. 20, št. 2 (1997)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Tomo Virk PDF
Možnosti in nemožnosti Pirjevčeve teorije romana

Tone Smolej PDF
Cankarjeva afirmacija in negacija Zolajeve Beznice v romanu Na klancu

Maja Lavrač PDF
Kitajske metafizične teorije o literaturi pred obdobjem dinastije Tang (618–907)

Pregledi

Marko Juvan PDF
O literaturi kot kulturnem spominu. Ob 15. kongresu Mednarodne zveze za primerjalno književnost (ICLA/AILC) v Leidnu