Letn. 18, št. 2 (1995)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Metka Zupančič PDF
Feministična proza: miti in utopija

Jola Škulj PDF
Modernizem in modernost

Jelka Kernev Štrajn PDF
Naratološki modeli in dvoravninska koncepcija narativne strukture

Darko Dolinar PDF
Hermenevtika v literarni vedi