Letn. 11, št. 2 (1988)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Vera Troha PDF
O Kosovelu in italijanskem futurizmu

Metka Zupančič PDF
Francoski novi roman in sočasne teoretične smeri

Darko Dolinar PDF
Sodobna literarna veda in hermenevtika

Jelica Šumič Riha, Jelka Kernev Štrajn PDF
O dekonstrukciji

Pregledi

Evald Koren PDF
Primerjalna književnost na Slovenskem. Ob Kosovi Primerjalni zgodovini slovenske literature