Letn. 9, št. 2 (1986)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Diskusija

Aleš Debeljak, Tine Hribar, Alenka Koron, Janko Kos, Lev Menaše, Boris Paternu, Aleksander Skaza, Igor Škamperle, Jola Škulj, Ivan Urbančič, Metka Zupančič, Tadej Zupančič PDF
Postmodernizem. Poskusi pojmovne opredelitve

Razprave

Lado Kralj PDF
Kosovelov konstruktivizem – kritika pojma