Letn. 8, št. 2 (1985)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Diskusija

Tomaž Brejc, Darko Dolinar, Milček Komelj, Evald Koren, Alenka Koron, Janko Kos, Lado Kralj, Peter Krečič, Borut Loparnik, Neda Pagon Brglez, Boris Paternu, Andrej Rijavec, Majda Stanovnik, Jola Škulj, Igor Zabel PDF
Znanstveno preučevanje avantgard. Problemi in teme

Razprave

Janez Vrečko PDF
Kosovelova klubska dejavnost in javno delovanje