Stopnja ničte pisave in učinek nerealnosti: Roland Barthes o opisu

Zoltán Z. Varga

Povzetek

Roland Barthes v svojem delu večkrat spregovori o opisu v kontekstu, za katerega se zdi, da je povezan z enako pogosto tematiko, namreč z upiranjem pomenu. Barthes je raziskoval funkcijo opisa v sklopu dveh večjih raziskovalnih področij: fikcijske pripovedi in vizualnih znakov. Da bi izsledil Barthesove teoretsko različne razlage, ki zadevajo funkcijo opisa in prisotnost nepomembnih detajlov v pripovednem besedilu, se v svojem besedilu osredotočam na prvo področje. Najprej analiziram, kako je Barthes v kritičnih razpravah, ki so se v 50. letih 20. stoletja odvijale v zvezi s francoskim nouveau romanom, opisu in odvečnim podrobnostim pripisoval ideološko-kritično funkcijo. Zatem se posvetim novi poziciji, ki jo je zavzel opis v Barthesovi strukturalni teoriji naracije. V zadnjem delu prispevka proučujem pojem učinka realnosti, natančneje način, na katerega Barthes preobrazi in redefinira funkcijo navidezno nepomembnih pripovednih detajlov kot sredstva za doseganje avtonomnosti besedilnih označevalcev.

Ključne besede

naratologija; pripovedna struktura; opis; nepomembne podrobnosti; ideološka kritika; učinek realnosti; kulturna semiotika; Barthes, Roland

Celotno besedilo:

PDF (English)

Literatura

Barthes, Roland. Writing Degree Zero. Tran. Anette Lavers & Colin Smith. Boston: Beacon Press, 1970.

– – –. “Literal Literature.” Critical Essays. Evanston: Northwestern University Press, 1972. 51–58.

– – –. “Objective Literature.” Critical Essays. Evanston: Northwestern University Press, 1972. 13–24.

– – –. “An Introduction to the Structural Analysis of Narrative.” Tran. Lionel Duisit. New Literary History 6.2 (1975): 237–272.

– – –. “The Photographic Message.” Image, Music, Text. Ed. and tran. Stephen Heath. London: Fontana Press, 1977. 15–31.

– – –. “The Rhetoric of the Image.” Image, Music, Text. Ed. and tran. Stephen Heath. London: Fontana Press, 1977. 32–51.

– – –. Camera Lucida. Reflections on Photography. Tran. Richard Howard. New York: Hill and Wang, 1981.

– – –. “The Reality Effect.” French Literary Theory Today. A Reader. Ed. Tzvetan Todorov, tran. R. Carter. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 11–17.

Rancière, Jacques. Le fil perdu. Essais sur la fiction moderne. Paris: La Fabrique Éditions, 2014.

Robbe-Grillet, Alain. “Nature, Humanism, Tragedy.” For a New Novel. Essays on Fiction. Tran. Richard Howard. New York: Grove Press, 1965. 49–76.