Indološke teme v pogledih dveh njunih prominentnih zagovornikov

Darko Dolinar

Povzetek

Vlasta Pacheiner Klander: Karol Glaser: prvi slovenski doktor sanskrta. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

Celotno besedilo:

PDF