Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje

Simon Malmenvall

Povzetek

Članek temelji na literarnozgodovinski kontekstualizaciji dveh vzhodnoslovanskih narativnih tekstov iz sredine 15. stoletja, ki govorita o florentinskem koncilu (1438–1439): polemičnega spisa Izidorjev zbor in potopisnega poročila Potovanje v Firence. Avtor članka zagovarja stališče, da sta omenjena teksta ključna za razumevanje odnosa elite poznosrednjeveške Moskovske Rusije do Evrope in katoliške Cerkve. Pri Izidorjevem zboru je v članku izpostavljen pomen njegove »protilatinske« polemične osti, kar je odločilno vplivalo na kasnejše vzhodnoslovansko dojemanje uniatskega vprašanja. Glede anonimnega Potovanja pa avtor članka izpostavlja dvoje: (1) gre za prvi vzhodnoslovanski potopis, ki se posveča ekonomskim in kulturnim značilnostim katoliške Evrope; (2) ta potopis izkazuje posredno relevantnost tudi za slovensko zgodovino, saj vsebuje izraz »slověn’ska zemlja« (словѣньска земля), ki bi po mnenju nekaterih slovenskih (literarnih) zgodovinarjev lahko označeval prednike današnjih Slovencev in predstavljal eno najstarejših posrednih omemb Slovencev kot jezikovne skupnosti. Čeprav avtor članka takšno mnenje ocenjuje kot sporno, priznava dejstvo, da Potovanje širše območje današnjega slovenskega ozemlja umešča v okvir pomembnih evropskih političnih in kulturnih tokov poznega srednjega veka.

Ključne besede

literatura in zgodovina; Moskovska Rusija; ruska književnost; 15. stoletje; Izidorjev zbor; Potovanje v Firence; florentinski koncil; pravoslavje; uniatsko vprašanje; slovensko ozemlje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Alpatov, Mihail A. Russkaja istoričeskaja mysl’ i Zapadnaja Evropa XII–XVII vv. Moskva: Nauka, 1973.

Akišin, Sergej J., in Boris N. Florja. »Isidor«. Pravoslavnaja éncilopedija. 27. Moskva: Cerkovno-naučnyj centr Pravoslavnaja énciklopedija, 2011. 177–182.

Borozdin, Aleksandr K. »Simeon, ieromonah Suzdal’skij«. Russkij biografičeskij slovar’. 18. Ur. Aleksandr A. Polovcov. Sankt Peterburg: Imperatorskoe russkoe istoričeskoe obščestvo, 1904. 458–459.

Čupković, Gordana. »Zapis popa Martinca kao spomenik književnog djelovanja«. Umjetnost riječi LIII.1–2 (2009): 1–27.

Droblenkova, Nadežda F. »Simeon Suzdal’skij«. Slovar’ knižnikov i knižnosti Drevnej Rusi. 2/II. Ur. Dmitrij S. Lihačëv. Leningrad: Nauka, 1989. 334–336.

Fennell, John. A History of the Russian Church to 1448. New York: Longman, 2006.

Gavrilov, Mihail N. Ferraro-florentijskij sobor i Rus’. New York: Fordham University Press, 1958.

Gill, Joseph. The Council of Florence. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.

Granda, Stane. »Iz jezikovne skupnosti v politični narod«. Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji: v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ur. Kozma Ahačič in Petra Testen. Ljubljana: Založba ZRC, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, 2011. 215–246.

Grdina, Igor. »Neznanstveni temelji izgona Slovencev iz srednjega veka«. Proti nezgodovini. Ur. Igor Grdina. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2014. 39–54.

– – –. »Pripadnosti in identitete med preteklostjo in vizijami prihodnosti«. Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji: v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ur. Kozma Ahačič in Petra Testen. Ljubljana: Založba ZRC, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, 2011. 9–20.

– – –. »Razumevanje jezika kot konstitutiva skupnosti«. Vozli zgodovine in spomina. Ur. Igor Grdina. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2016. 35–52.

Gregory, Timothy E. A History of Byzantium. Chichester: Willey-Blackwell, 2010.

Halecki, Oskar. From Florence to Brest (1439–1596). New York: Fordham University Press, 1958.

»Hoždenie na Florentijskij sobor«. Biblioteka literatury Drevnej Rusi. 6. Ur. Dmitrij S. Lihačëv. Prev. Natalija A. Kazakova. Moskva: Institut russkoj literatury RAN, 1999. 464–487, 571–574.

Kazakova, Natalija A. »Evropejskie strany v zapiskah russkih putešestvennikov XV veka«. Voprosy istorii 33.6 (1977): 37–48.

– – –. Zapadnaja Evropa v russkoj pis’mennosti XV–XVI vekov. Leningrad: Nauka, 1980.

Kirillin, Vladimir N. »Hoždenie na Ferraro-Florentijskij sobor«. Istorija drevnerusskoj literatury: analitičeskoe posobie. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2008. 459–468.

Krajcar, Jan, ur. Acta Slavica Concilii Florentini: Concilium Florentinum documenta et scriptores. 11. Prev. Jan Krajcar. Rim: Pontificum institutum orientalium studiorum, 1976.

Maleto, Elena I. Antologija hoženij russkih putešestvennikov XII–XV veka. Moskva: Nauka, 2005.

Malmenvall, Simon. »Florentinski koncil (1438–1439): uspehi in neuspehi reševanja uniatskega vprašanja«. Bogoslovni vestnik 74.3 (2014): 385–397.

– – –. »Kijevska Rusija in Pripoved o minulih letih«. Pripoved o minulih letih. Ur. Blaž Podlesnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 175–239.

Medic Vokač, Zlata. »Izidor, metropolit ruski«. Dialogi XII (1976): 559–570, 624–633.

Perrie, Maureen, ur. The Cambridge History of Russia: From Early Rus’ to 1689. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Plokhy, Serhii. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Popowska-Taborska, Hanna. Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika (prev. Karmen Kenda Jež). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2005.

Prokof’ev, Nikolaj I. Kniga hoženij: Zapiski russkih putešestvennikov XI–XV vv. Moskva: Sovetskaja Rossija, 1984.

Rotar, Janez. »Viri Trubarjevega poimenovanja dežel in ljudstev in njegova dediščina«. Zgodovinski časopis 42.3 (1988): 315–361.

Seemann, Klaus Dieter. Die altrussische Wallfahrtsliteratur. Theorie und Geschichte eines literarischen Genres. München: Fink, 1976.

Shepard, Jonathan. »General Introduction«. The Cambridge History of The Byzantine Empire, c. 500–1453. Ur. Jonathan Shepard. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 2–95.

Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar (tretja izdaja). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2016.

Strohal, Rudolf. Čitanka iz književnih djela starih bugarskih, hrvatskih, srpskih i slovenačkih u I. periodu. Zagreb: Kraljevska zemaljska tiskara, 1921.