Naracija in argumentacija v luči analize kulture

Jelka Kernev Štrajn

Povzetek

Frans Willem Korsten: The Wisdom Brokers: Narrative’s Interaction with Arguments in Cultural Critical Texts. ASCA Press, Amsterdam 1998.

Celotno besedilo:

PDF