Marko Juvan: Intertekstualnost

Tomo Virk

Povzetek

Marko Juvan: Intertekstualnost. Ljubljana, DZS, 2000. Izdaja ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. (Literarni leksikon; zv. 45.)

Celotno besedilo:

PDF