Teorija kot odprta forma

Jelka Kernev Štrajn

Povzetek

Lado Kralj: Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998. Izdaja ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (Literarni leksikon; zv. 44.)

Celotno besedilo:

PDF