Prostor za refleksijo historične pripovedi

Alenka Koron

Povzetek

The History and Narrative Reader. Ur. Geoffrey Roberts. Routledge, London–New York 2001.

Celotno besedilo:

PDF