Model sodobnega gledališča?!

Gašper Troha

Povzetek

Hans Thies Lehmann: Postdramsko gledališče. Ljubljana: Maska, 2003.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Lehmann, Hans Thies. »Postdramatično gledališče.« Gledališki list SNG Drama 9 (1999/2000): 66–69.

Szondi, Peter. Das lyrische Drama des Fin de siècle. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1975.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame: 1880–1950. Ljubljana: MGL, 2000.