K zgodovini, teoriji in praksi razmerij med ljudskim in umetnim

Alenka Koron

Povzetek

Marjetka Golež Kaučič: Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 329 str.

Celotno besedilo:

PDF