Na začetku je bil prevod

Martina Ožbot

Povzetek

Majda Stanovnik: Slovenski literarni prevod 1550–2000. Ljubljana: ZRC SAZU, 2005. (Zbirka Studia litteraria, izdaja Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU)

Celotno besedilo:

PDF