Zgodnjebizantinska »poetika paradoksa«

Marko Marinčič

Povzetek

Sergej Averincev. Poetika zgodnjebizantinske literature. Prevedel Pavle Rak v sodelovanju z Matejo Komel Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2005.

Celotno besedilo:

PDF