Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo

Urša Zabukovec

Povzetek

Mednarodni simpozij Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo. Ljubljana, 12. maj 2005. Ur. Vid Snoj. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete, 2005 (Acta comparatistica slovenica).

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ocvirk, Anton. Razgovori. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1933.