Zgodovina slovenske literarne vede

Vanesa Matajc

Povzetek

Darko Dolinar: Med književnostjo, narodom in zgodovino: Razgledi po starejši slovenski literarni vedi. Celje–Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba–Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Celotno besedilo:

PDF