Teorije in prakse nove dramatike

Andraž Jež

Povzetek

Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (ur.). Drama, tekst, pisava. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2008.

Celotno besedilo:

PDF