Presečišča literarne vede

Jelka Kernev Štrajn

Povzetek

Marko Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. (Zbirka Novi pristopi). 350 str.

Celotno besedilo:

PDF