O sodobni primerjalni književnosti

Jernej Habjan

Povzetek

Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 259 str.

Celotno besedilo:

PDF