Naratološki pogled na lirsko pesništvo

Vita Žerjal Pavlin

Povzetek

Peter Hühn, Jens Kiefer: The Narratological Analysis of Lyric Poetry. Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005. (Narratologia; 7). 259 str.

Celotno besedilo:

PDF