Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek

Anna Zelenková

Povzetek

Teórie medziliterárnosti 20. storočia I–II. Uredil Pavol Koprda idr. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009–2010. 540 in 608 str.

Celotno besedilo:

PDF