Problem implicitnosti smisla v literarnih delih

Maja Žvokelj

Povzetek

Miroslava Režná: Implicitnost’ zmyslu v literárnom diele. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, 2007. 140 str.

Celotno besedilo:

PDF