Prožno in vključujoče

Jelka Kernev Štrajn

Povzetek

Marko Juvan: The History and Poetics of Intertextuality. Prev. Timothy Pogačar. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2008.

Celotno besedilo:

PDF