Interdisciplinarno umeščanje avtobiografskega

Tanja Dominko

Povzetek

Alenka Koron in Andrej Leben (ur.): Avtobiografski diskurz. Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. 349 str.

Celotno besedilo:

PDF