Slovenska in italijanska pesniška podoba Trsta

Vita Žerjal Pavlin

Povzetek

Ana Toroš: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza, 2011. 131 str.

Celotno besedilo:

PDF