Svetovna književnost kot nova primerjalna književnost

Blaž Zabel

Povzetek

Marko Juvan: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. (Zbirka Novi pristopi). 383 str. – Marko Juvan, ur.: Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. (Zbirka Studia litteraria). 416 str.

Celotno besedilo:

PDF