Kako tehnologija oblikuje medije: tehnološki pogled

Andrej Košir

Povzetek

Razprava obravnava izbrane mehanizme, preko katerih moderne komunikacijske tehnologije sooblikujejo medije. Osnovna teza je, da specifike tehnološkega razvoja elektronske medije oblikujejo v (pre)veliki meri. Mediji so kompleksen pojav in zdi se, da jih v veliki meri oblikuje tehnologija, manjši pa je vpliv v obratni smeri, tj. prispevek in udeležba uporabnikov v procesu sooblikovanja čim boljše uporabniške izkušnje bralcev, enostavnosti uporabe itd. Moja hipoteza je, da je tehnološki napredek vplival na dojemanje in organizacijo časa, ritma, hitrosti, s katerimi avtorji in tehnologija oblikujejo informacije in s katerimi se te razširjajo v času in prostoru. Spremenila se je vloga avtorjev, urednikov, lastnikov medijev, pravne ureditve in s tem povezana etična vprašanja. Vpliv komunikacijske tehnologije na medije prikažemo skozi razvoj glavnih tehnoloških inovacij v zadnjih desetletjih. Obravnavani so medmrežje in splet, e-knjiga, e-časopisi, socialna omrežja, blogi (spletni dnevniki), mehanizmi personalizacije in kontekstualizacije ter uporaba socialnih signalov v spletni komunikaciji. Popolnega seznama storitev ni mogoče sestaviti. Zaključujemo s premislekom o vplivih obravnavanih medijskih tehnologij in sklepamo o razvoju v bližnji prihodnosti. Očitno bo razvoj socialne inteligence strojev z zavedanjem konteksta močno vplival na podobo medijev.

Ključne besede

množični mediji; digitalni mediji; komunikacije; komunikacijska tehnologija; medijske tehnologije; inovacije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Berard, Edward. Essays on Object-Oriented Software Engineering. 1. New Jersey: Prentice Hall, 1993.

Briggs, Asa, in Peter Burke. A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press, 2009.

Bunz, Mercedes. The Silent Revolution. How Digitalization Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics Without Making Too Much Noise. London: Palgrave Pivot, 2013.

Croteau, David, in William Hoynes. Media/Society. Industries, Images, Audiences. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 2014.

Košir, Andrej. »Kaj nam prinaša socialna inteligenca. TEDx govor.« (2016). http://www.tedxljubljana.com/video/2360/kaj-nam-prinasa-socialna-inteligenca#video.

McLuhan, Marshall, in Terrence W. Gordon. Understanding Media. The Extensions of Man: Critical Edition. Corte Madera, CA: Ginko Press, 2003.

Pariser, Eli. The Filter Buble. London: Penguin Books, 2011.

Ricci, Francesco, Lior Rokach, Bracha Shapira, in Paul Kantor (ur.). Recommender System Handbook. New York: Springer, 2011.

Stellman, Andrew, in Jennifer Greene. Applied Software Project Management. Peking, Cambridge idr.: O’Reilly, 2005.

Tkalčič, Marko, Berardina de Carolis, Marco de Gemis, Ante Odić in Andrej Košir (ur.). Emotions and Personality in Personalized Services. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016.

Vinciarelli, Alessandro, Maja Pantic, in Hervé Bourlard. »Social Signal Processing. Survey of an Emerging Domain.« Image and Vision Computing 27.12 (2009): 1743–1759.