Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost

Anna Zelenková

Povzetek

Razprava raziskuje vse večje zanimanje čeških literarnih krogov za slovaško kulturno prizorišče med letoma 1830 in 1850. Naraslo je število slovaških objav v čeških revijah, v delih čeških avtorjev pa so se množile slovaške teme. »Slovaštvo« ni bilo le zanimiva in celo »eksotična« tema, temveč se je vključilo v češki koncept literarne vzajemnosti in prizadevanja za kulturno-jezikovno zavezništvo v okvirih plemenske enotnosti. Med slovaškimi temami, ki so bile uvedene v češki kontekst, je bil privlačen topos »drotarja«, ki je bil razumljen kot poseben tip slovaškega domoljuba z romantičnimi atributi.

Ključne besede

češka književnost; slovaška književnost; 19. st.; literarni odnosi; Tyl, Josef K.; Chmelenský, Josef K.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Brožová, Věra. »Dráteník a dráteníček v české literatuře 19. století. K typologii literární postavy ze slovenského prostředí«. Hojda, Z., Ottlová, M. in Prahl, R. (ur.). Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia K problematice 19. století. Praga: KLP, 2006. 335.

Fejérpataky, Kašpar. »Zprávy z Uher…« Květy (priloga) 26. 5. 1836. Otruba, M. (ur.). Národní zábavník (Publicistika 1833–1845). Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 11. Praga: Odeon, 1981. 426.

Filípek, Václav. »Begler-Begův syn. Drátenická pověst«. Květy 4 (1838): 371–374.

Fordinálová, Eva. »Napätie medzi ’slovanskosťou’ a ’slovenskosťou’ v Kollárovom diele«. Slavica Slovaca 28.1–2 (1993): 98–102.

Gombala, Eduard. »Prejavy slovacity v Kollárovej Slávy dcere«. Slavica Slovaca 28.1–2 (1993): 103–109.

Chmelenský, Josef Krasoslav. Dráteník. Praga, 1826.

– – –. »Literatura r. 1836«. Časopis Českého museum 10.1 (1836): 207–219.

Jungmann, Josef. »O různění českého písemního jazyka«. Vodička, F. (ur.). Boj o obrození národa. Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praga: F. Kosek, 1948.

Krčméry, Štefan. »Vajanský«. Zelenková, A. (ur.). Veci na dne duše (Dva neznáme rukopisy Štefana Krčméryho). Martin – Praga: Matica slovenská – Slovanský ústav AV ČR, 2012. 104.

Rybička, Antonín. »Z Chrudimi«. Květy 12 (1845): 468.

Tyl, Josef Kajetán. »Hronka«. Květy 3 (1836). Otruba, M. (ur.). Národní zábavník (Publicistika 1833–1845). Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 11. Praga: Odeon, 1981. 546–547.

– – –. »Květy české«. Květy české 1.3 (1834): 3. Otruba, M. (ur.). Paralipomena. Korespondence. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 16. Praga: Odeon, 1989. 23–24.

– – –. »Pohled na literaturu nejnovější«. Květy 3 (1836, priloga 15): 57–59; (priloga 16): 61–64. Otruba, M. (ur.). Národní zábavník (Publicistika 1833–1845). Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 11. Praga: Odeon, 1981. 535–545.

– – –. »Pomněnky z Roztěže«. Otruba, V. (ur.). Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 1. Praga: Československý spisovatel, 1952.

– – –. »Věrných podejte si ramen, bratří…« Česká včela 4.4 (1837): 24–25. Otruba, M. (ur.). Paralipomena. Korespondence. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 16. Praga: Odeon, 1989. 24.

– – –. »Zpěv Čechů při Novém roce«. Květy 2.1 (1835): 1. Otruba, M. (ur.). Paralipomena. Korespondence. Spisy Josefa Kajetána Tyla. Zv. 16. Praga: Odeon, 1989. 25–26.

Winkler, Jan. »Horal a drotár (malá oprava)«. Květy 11 (1844): 467–471.