Teoretska praksa v inovacijsko naravnanem raziskovalnem okolju

Maja Breznik

Povzetek

Politični napad na čisto znanost in teoretsko produkcijo ogroža same temelje tako »mehkih« kakor »trdih« znanosti. Kakšne pozicije znanstveniki zavzemajo v odnosu do spreminjajočih se pogojev raziskovanja? Ogledali si bomo epistemološko pozicijo in samorefleksijo v znanstvenih praksah, materialne pogoje raziskovanja (zlasti založništvo in merjenje znanstvenega vpliva), odzive na zunanje zahteve in družbeno pozicioniranje znanosti.

Ključne besede

epistemologija; znanstvena praksa; topična metoda; materialni pogoji raziskovanja; založništvo; merjenje znanstvenega vpliva

Celotno besedilo:

PDF PDF (English)

Literatura

Althusser, Louis. »Sur le travail théorique : difficultés et ressources«. La Pensée 132 (1967): 3–22.

Althusser, Louis, idr. Lire le capital. Pariz: PUF, 1996.

Bec, Christian. Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza. Rim: Salerno editrice, 1981.

Bornmann, Lutz, in Hans-Dieter Daniel. »What Do Ditation Counts Measure? A Review of Studies on Citing Behavior«. Journal of Documentation 64.1 (2008): 45–80.

Breznik, Maja. »Pisanje in brisanje (spremna beseda)«. Roger Chartier. Pisanje in brisanje. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008. 271–301.

Breznik, Maja, in Rastko Močnik. »Humanistika in družboslovje v primežu liberalne Evrope«. ČKZ 36.233 (2008): 178–198.

Cameron, Brian D. »Trends in the Usage of ISI Bibliometric Data: Uses, Abuses, and Implications«. Librarian and Staff Publications 3 (2005): 105–125. Dostopno na: http://digitalcommons.ryerson.ca/library_pubs/3 (24. 7. 2012).

Cippola, Carlo M. Before the Industrial Revolution. London in New York: Routledge, 1993.

Cohn, Samuel K., Jr. »Piété et commande d’œuvres d’art après la peste noire«. Annales 51.3 (1996): 551–573.

Cope, Bill, in Mary Kalantzis. »Signs of Epistemic Disruption: Transformations in the Knowledge System of the Academic Journal«. The Future of the Academic Journal. Ur. Bill Cope in Angus Phillips. Oxford: Chandos, 2009. 13–55.

Febvre, Lucien, in Henri-Jean Martin. L’apparition du livre. Pariz: Albin Michel, 1958.

Garfield, Eugene, Morton V. Malin in Henry Small. »Citation Data as Science Indicators«. Essays of an Information Scientist 6 (1983): 580–581.

Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.

Goldthwaithe, Richard A. Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300–1600. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.

Gross, P. L. K., in E. M. Gross. »College Libraries and Chemical Education«. Science 66.1713 (1927): 385–389.

Lefort, Claude. »Droits de l’homme et politique«. Lefort, L’Invention démocratique : les limites de la domination totalitaire. Pariz: Fayard, 1981. 45–86.

Lévi-Strauss, Claude. »Uvod v delo Marcela Maussa«. Mauss, Esej o daru in drugi spisi. Prev. Zoja Skušek in Rastko Močnik. Ljubljana: Studia humanitatis, 1996. 227–266.

Močnik, Rastko. Spisi iz humanistike. Ljubljana: Založba /*cf., 2009.

O’Segen, Per. »Why the Impact Factor of Journals Should Not Be Used for Evaluating Research«. British Medical Journal 314.7079 (1997): 498–502.

Vico, Giambattista. »La méthode des etudes de notre temps«. Vico, Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même. Ur. Alain Pons. Pariz: Bernard Grasset, 1981. 185–284.

Wright, Georg Henrik von. Explanation and Understanding. Ithaca (NY): Cornell University, 2004 [1971].

Žagar, Igor Ž., in Anej Korsika (ur.). (Pre)drzna Slovenija. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. Dostopno na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=117 (24. 7. 2012).