Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona

Marijan Dović

Povzetek

Razprava primerjalno obravnava kanonizacijo dveh romantičnih pesnikov, Franceta Prešerna (1800–1849) in Jónasa Hallgrímssona (1807–1845), ki sta vsak v svojem kulturnem okolju (slovenskem oziroma islandskem) nesporno dosegla status nacionalnega pesnika, mogoče pa ju je razumeti tudi kot »kulturna svetnika«.

Ključne besede

nacionalni literarni kanon; slovenska poezija; islandska poezija; romantika; nacionalni pesniki; Prešeren, France; Halgrímsson, Jónas; primerjalne študije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ahačič, Kozma. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006.

Bandle, Oskar. »Jónas Hallgrímsson und die ’nationalromantik’.« ÜberBrücken. Festschrift für Ulrich Groenke. Ur. Knut Brynhildsvoll. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1989. 229–244.

Božič, Zoran. Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih učbenikih in njena recepcija. (Doktorska disertacija.) Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2010.

Bulovec, Štefka. Prešernova bibliografija. Maribor: Obzorja, 1975.

CSENS. (Cultural Saints of European Nation States.) http://vefir.hi.is/culturalsaints/. (Dostop 10. 2. 2011.)

Dović, Marijan. »France Prešeren: A Conquest of the Slovene Parnassus.« History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. (Zv. 4.) Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam: Benjamins, 2010. 97–109.

– – –. »Literary Repertoire and the Interference Among Literatures.« Primerjalna književnost 27, pos. št. (2004): 67–74.

– – –. »Sodobni pogledi na literarni kanon in njegovo družbeno vlogo.« <1em>Dialogi 39.1–2 (2003): 18–44.

– – –. »Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in ’slovenski kulturni sindrom’.« Primerjalna književnost 30, pos. št. (2007): 71–90.

Egilsson, Sveinn Yngvi. »Ways of Addressing Nature in a Northern Context: The Case of Jónas Hallgrímsson (1807–1845), Romantic Poet and Natural Scientist.« (V pripravi.)

Gspan, Alfonz. »Prešernov grob v Kranju.« Slavistična revija 2.1–2 (1949): 30–50.

Hafstein, Hannes. »Um Jónas Hallgrímsson.« Ljóðmæli og önnur rit eftir Jónas Hallgrímsson. København: Hið íslenska bókmenntafélag, 1883. VII–XLVI.

Hallgrímsson, Jónas. Ljóðmæli. Ur. Brynjólfur Pjetursson in Konráð Gíslason. Kaupmannahöfn: [s. n.], 1847.

– – –. Ritverk Jónasar Hallgrímssonar. (Zv. 1–2.) Ur. Haukur Hannesson, Páll Valsson in Sveinn Yngvi Egilsson. Reykjavík: Svart á hvítu, 1989.

Helgason, Jón Karl. »Eggért glói in an Alien Polysystem: The Reception of Tieck’s ’Der blonde Eckbert’ in Iceland.« (V pripravi.) [Islandska objava: »Íslenska bókmenntakerfið 1836: drög að lýsingu.« Kynlegir kvistir: tíndir til heiðurs Dagnýju Kristjánsdóttur fimmtugri. Ur. Soffía Auður Birgisdóttir. Reykjavík: Uglur og ormar, 1999. 31–39.]

– – –. »Journey’s End 1946: The Last Resting Place of Jónas Hallgrímsson's Bones.« (V pripravi.) [Islandska objava: Ferdalok: Skýrsla handa akademíu. Svarta línan. Reykjavík: Bjartur, 2003.]

Jónsdóttir, Guðríður Borghildur. »Jónas Hallgrímsson.« (Angl. prev. Victoria Cribb.) Icelandic Writers. (Dictionary of Literary Biography 293.) Ur. Patrick J. Stevens. Detroit: Thomson Gale, 2004. 212–233.

Juvan, Marko. »Svetovni literarni sistem.« Primerjalna književnost 32.2 (2009): 181–212.

– – –. »Literary Self-Referentiality and the Formation of the National Literary Canon: The Topoi of Parnassus and Elysium in the Slovene Poetry of the 18th and 19th Centuries.« Neohelicon 31.1 (2004): 113–123.

Kos, Janez. Glejte ga, to je naš Prešeren. Ljubljana: Kiki Keram, 1997.

Kreutzer, Gert. »’Hann er farinn að laga sig eftir Heine’. Jónas Hallgrímsson und die deutsche Literatur.« Island 13.2 (2007): 55–68.

Kristmannsson, Gauti. »An Icelandic Shakespeare Alliterated.« William Shakespeare’s Sonnets. Ur. Manfred Pfister in Jürgen Gutsch. Dozwil: Signathur, 2009. 337–344.

Leerssen, Joep. National Thought in Europe. A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Mušič, Janez. Prešeren v upodobitvah. Ljubljana: Mladika, 1993.

Óskarsson, Þórir. »From Romanticism to Realism.« A History of Icelandic Literature. (Histories of Scandinavian Literatures, zv. 5.) Ur. Daisy Neijmann. Lincoln in London: The University of Nebraska Press in The American-Scandinavian Foundation, 2006. 251–307.

Ringler, Dick. Bard of Iceland: Jónas Hallgrímsson, Poet and Scientist. Madison: The University of Wisconsin Press, 2002.

Ringler, Dick. Jónas Hallgrímsson: Selected Poetry and Prose. http://www.library.wisc.edu/etext/Jónas/. (Dostop 10. 2. 2011.)

Stritar, Josip. »Preširnove poezije.« Pesmi Franceta Preširna. Ljubljana: Wagner, 1866.

Ziherl, Boris. Prešeren – pesnik in mislec. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1949.