Nepravočasno vnovično pisanje: spomin in samocenzura v Camusevem Prvem človeku

Peter Dunwoodie

Povzetek

Cenzura neizbežno generira podobe represivnih režimov, prohibicije in sankcij. Na ta način vsiljuje sliko avtorja kot figure, ki je transgresivna, heroična in subverzivna; predstavi ga bodisi kot žrtev ali kot malopridneža. Toda cenzura v resnici ne potrebuje vedno zunanjega agenta; ko privzame obliko samocenzure, se pogosto zabrišejo meje med pišočim subjektom in represivnimi mehanizmi in institucijami. Prispevek se bo osredotočil na znani primer samocenzure v pisanju francoskega avtorja Alberta Camusa ter njegovo soočanje z alžirsko vojno za neodvisnost. Raziskali bomo nekatere mehanizme, s katerimi so bile potlačene pritožbe ene skupnosti, da bi utemeljili zahteve druge. Skušali bomo pokazati, da je Camusev Prvi človek političen tekst, ki išče načine, kako bi s pomočjo procesa selektivnega spominjanja ponovno napisal oz. pre-pisal zapuščino francoskega kolonializma v Alžiriji ter tako ustvaril etični temelj za dialoški političen projekt.

Ključne besede

literatura in cenzura; francoska književnost; avtobiografski roman; zgodovinski spomin; Camus, Albert; samocenzura; Alžirija

Celotno besedilo:

PDF PDF (English)

Literatura

Camus, Albert. Cahiers Albert Camus (6). Pariz: Gallimard, 1987.

– – –. Chroniques algériennes, Actuelles III. Pariz: Gallimard, 2002.

– – –. Le Premier homme. Pariz: Gallimard, 1994. [Prvi človek. Prevedla Mojca Mihelič. Ljubljana, Nova revija, 2002. Zbirka Samorog]

– – –. Œuvres complètes II (1944–1948). Pariz: Gallimard, 2006.

Camus, Albert; Grenier, Jean. Correspondance 1932–1960. Pariz: Gallimard, 1981.

Dunwoodie, Peter. Writing French Algeria. Oxford: Clarendon, 1998.

Dunwoodie, Peter; Hughes, E. J. (ur.). Constructing Memories. Camus, Algeria and the Premier homme. Stirling: Stirling University Press, 1998.

Noël, Bernard. Le Château de Cène. Pariz: Gallimard, 1990.

Ricardou, Jean. »La Révolution textuelle.« Esprit 12 (1972).

Ricoeur, Paul. La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Pariz: Editions du Seuil, 2000.