Misterij čistega v romanu Pastorala Vlada Žabota

Vesna Mojsova Čepiševska

Povzetek

Prispevek se ukvarja z dvojnostjo (privlačnostjo in odbojnostjo) fenomena nečistega/grdega/gnusnega v romanu Vlada Žabota Pastorala. Pri tem se opre na teoretsko razpravo Sanitarna enigma Jasne Koteske in njeno revizijo koncepta »abjekta« Julije Kristeve.

Ključne besede

slovenska književnost; slovenski roman; Žabot, Vlado: Pastorala; estetika grdega

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Anastasova Škrinjarić, Nina. »Kult kon životnite.« Slovenski panteon. Skopje: Menora, 2004. 101–115.

Arsić, Branka. »Šta sve telo može da radi.« Ženske studije. Beograd: Centar za ženske studije, 1995.

– – –. »Telo knjige i značenje žene.« Žene, slike, izmišljaji. Beograd: Centar za ženske studije, 2000.

Bjelić, Dušan I. (Dusan I. Bjelic). »The Balkans and the ‘History of Shit’.« Eurozine, 06. 11. 2004. http://www.eurozine.com/article/2004-06-11-bjelic-en.html.

Douglas, Mary (Meri Daglas). Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua. Beograd: Biblioteka XX vek, 2001.

Freud, Sigmund (Sigmund Frojd). »Nelagodnost u kulturi.« Iz kulture i umetnosti. Novi Sad: Matica srpska, 1969.

Gros, Elisabeth (Elizabet Gros). Nedofatni tela. Skopje: Makedonska kniga, 2003.

Eagleton, Terry (Teri Iglton). Literaturni teorii. Skopje: Tera magika, 1996.

Koteska, Jasna. Sanitarna enigma. Skopje: Templum, 2006.

Kristeva, Julia. Powers of Horror. An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982.

– – – (Julija Kristeva). Tokati i fugi za drugosta. Skopje: Templum, 2005.

Mojsieva Guševa, Jasmina. Čingovata apartna poetika. Skopje: Institut za makedonska literatura, 2001.

Vražinovski, Tanas. »Konj.« Rečnik na narodnata mitologija na Makedoncite. Skopje: Matica makedonska, 2000. 233–235.

Žabot Vlado. Pastorala. Celovec – Salzburg: Wieser, 1994.