Abeceda poželenja: GLBTIQ in literarna veda

Andrej Zavrl

Povzetek

Prispevek primerjalno in kritično predstavi pomen gejevske/lezbične literarne vede ter queer teorije. Medtem ko se gejevske/lezbične literarne študije sprašujejo, kaj je gejevska/lezbična literatura oz. identiteta, in sestavljajo svoje kanone, queer teorija prevprašuje tradicionalne klasifikacije spolnih identitet in dekonstruira heteronormativnost literarnih besedil ter literarne vede.

Ključne besede

literarna teorija; študije spolov; seksualnost; gejevska književnost; lezbična književnost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Apulej. Zlati osel (Metamorfoze). Prevedel in spremno besedo napisal Primož Simoniti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. (Veliki večni romani).

Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester in New York: Manchester University Press, 1995.

Bertens, Hans. Literary Theory: The Basics. London in New York: Routledge, 2001.

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Prevedel Andrej Budal. Izbral in spremno besedo napisal Janko Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. (Klasiki Kondorja 42).

Bristow, Joseph. Sexuality. London in New York: Routledge, 1997.

Butler, Judith. Težave s spolom: Feminizem in subverzija spolne identitete. Prevedla Suzana Tratnik. Ljubljana: Škuc, 2001. (Lambda 19).

Chaucer, Geoffrey. The Canterbury Tales, The Riverside Chaucer. 3. izd. Oxford: Oxford University Press, 1988.

Dollimore, Jonathan. Sex, Literature and Censorship. Cambridge: Polity, 2001.

Foucault, Michel. Zgodovina seksualnosti. 1, Volja do znanja. Prevedel Brane Mozetič. Ljubljana: Škuc, 2000. (Lambda 15).

Halperin, David M. How to Do the History of Homosexuality. Chicago in London: The University of Chicago Press, 2004.

Higgins, Patrick. A Queer Reader. London: Fourth Estate, 1993.

Hugill, Barry. »Sex and Sexuality.« The Observer, 6. avgust 1995. (10.02.2007).

Lilly, Mark. Gay Men’s Literature in the Twentieth Century. New York: New York University Press, 1993.

Marlowe, Christopher. Edvard Drugi. Prevedel Srečko Fišer. Gledališki list SNG Ljubljana 84.12 (2005): 53–100.

Martin, Robert K. in George Piggford. »Introduction: Queer, Forster?« Queer Forster. Ur. Robert K. Martin in George Piggford. Chicago in London: The University of Chicago Press, 1997. 1–28.

McAlpine, Monica E. »The Pardoner’s Homosexuality and How It Matters.« PMLA 95 (1980): 8–22.

Moran, Joe. Interdisciplinarity. London in New York: Routledge, 2002.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley in Los Angeles: University of California Press, 1990.

– – –. »Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Introduction Is about You.« Novel Gazing: Queer Readings in Fiction. Ur. Eve Kosofsky Sedgwick. Durham in London: Duke University Press, 1997. 1–37.

Sinfield, Alan. Cultural Politics – Queer Reading. London: Routledge, 1994.

– – –. The Wilde Century: Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment. New York: Columbia University Press, 1994.

Tóibín, Colm. Love in a Dark Time: Gay Lives from Wilde to Almodóvar. London: Picador, 2003.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: Metodologija 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2003.

Woods, Gregory. A History of Gay Literature: The Male Tradition. New Haven in London: Yale University Press, 1998.

Woolf, Virginia. »Women Novelists.« Contemporary Writers. London: The Hogarth Press, 1965. 24–27.

Zimmerman, Bonnie. »What Has Never Been: An Overview of Lesbian Feminist Literary Criticism.« Feminist Literary Theory: A Reader. 2. izd. Ur. Mary Eagleton. Oxford: Blackwell, 1996. 18–24.