Silentes loquimur: »Fojbe« in tesnoba meje v povojni tržaški književnosti

Katia Pizzi

Povzetek

Potem ko avtorica predstavi zgodovinsko-ideološki položaj »fojb«, analizira krepitev njihove vloge v literarni kulturi ob severovzhodnih mejah Italije. Članek dokazuje, da so »fojbe« delovale in še vedno delujejo kot literarni simboli, in razmišlja o njihovi literarni uspešnosti. V tem kontekstu analizira različne prozne pripovedi, posebno pozornost pa posveča romanu Il baratro (1964) Enrica Morovicha.

Ključne besede

tržaška književnost; 1945–2000; literarni motivi; fojbe; Morovich, Enrico: Il Baratro

Celotno besedilo:

PDF