K primerjalnim kulturnim študijam

Steven Tötösy de Zepetnek

Povzetek

Steven Tötösy de Zepetnek predlaga v razpravi »K primerjalnim kulturnim študijam« razvitje teoretskega in metodološkega okvira za raziskovanje kulture in literature. Ugotavlja, da je primerjalna književnost v svoji zgodovini razvila mnoge vidike kulturnih študij, ki danes veljajo za inovativne. Razprava pomeni uvodni korak v kombinacijo primerjalne književnosti in kulturnih študij, in sicer s predstavitvijo izbora novejših del o primerjalni književnosti in predloga v desetih točkah, kako zasnovati primerjalne kulturne študije.

Ključne besede

primerjalna literarna veda; kulturne študije; primerjalne kulturne študije

Celotno besedilo:

PDF (English)