Maeterlinckov model moderne drame. Simbolistična dramska tehnika

Lado Kralj

Povzetek

Glavni namen simbolistične dramske tehnike je pošiljanje sporočil, ki so dostopna predvsem intuitivnemu zaznavanju, največja nevarnost pa tem sporočilom grozi s strani materialnega. Še bolj določno: dramo utegne uničiti igralec in sicer zaradi svoje materialne in naključne subjektivitete. Odtod sledijo trije obrambni ukrepi: »statično gledališče« (Maeterlinck), bralna drama (Mallarmé) in »nadmarioneta« (E. G. Craig). Primarni značilnosti »statičnega gledališča« sta trpna dramska oseba in vseobsežna, obsesivna tema smrti; sekundarni pa »dialog druge stopnje« (navidez odvečne besede in neizgovorjene besede) in »tretja oseba« (artikulirana z nedoločnima zaimkoma »nekdo«, »nekaj« ali kot simbolični paralelizem).

Ključne besede

belgijska književnost; simbolizem; simbolistična drama; dramska tehnika; Maeterlinck, Maurice; vplivi; slovenska književnost; Cankar, Ivan

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

COMPÈRE, Gaston (1955). Le Théâtre de Maurice Maeterlinck. Bruselj: Palais des Academies.

CRAIG, Edward Gordon (1995). O gledališki umetnosti. Ljubljana: Knjižnica MGL, 120. Izvirnik: On the Art of the Theatre, 1911.

DEAK, Frantisek (1993). Symbolist Theater. The Formation of an Avant-garde. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.

FREYTAG, Gustav (1976). Tehnika drame. Ljubljana: Knjižnica MGL, 71. Izvirnik: Die Technik des Dramas, 1863.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1970). Vorlesungen über die Ästhetik, III, v: G. W. F. Hegel. Werke in zwanzig Bänden, 15. Frankfurt: Suhrkamp.

HRIBAR, Tine (1983). Drama hrepenenja. Od Cankarjeve do Šeligove Lepe Vide. Ljubljana: Mladinska knjiga.

INNES, Christopher (1993). Avant-garde Theatre 1892–1992. London, New York: Routledge.

KNAPP, Betina (1975). Maurice Maeterlinck. Boston: Twayne Publishers.

KOS, Janko (1987). Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: ZIFF in Partizanska knjiga.

KRALJ, Lado (1998). Teorija drame. Ljubljana: ZRC SAZU in DZS.

KRALJ, Vladimir (1963). Pogledi na dramo. Ljubljana: Cankarjeva založba.

MAETERLINCK, Maurice (1890). »Menus propos : le théâtre.« La jeune Belgique, let. 9, september.

--- (1904). »Die sieben Prinzessinen«, v: Maurice Maeterlinck. Drei mystische Spiele. Leipzig: Diederichs. Izvirnik: Les sept princesses, 1891.

--- (1925). Théâtre I–II. Pariz: Bibliothèque-Charpentier. Izvirnik: 1901–1902.

--- (1927). Le trésor des humbles. Pariz: Mercure de France. Izvirnik: 1896.

--- (1933). La mort. Pariz: Le livre de demain. Izvirnik: 1913.

--- (1977). »Un théâtre d’androïdes«, ur. Evelyne Capiau-Caureys, v: Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck. Bruselj, 23. zvezek.

--- (1981). Slepci. Peleas in Melisanda. Monna Vanna. Sinja ptica. Modrost in usoda. Ljubljana: Cankarjeva založba (Nobelovci, 67).

MALLARMÉ, Stéphane (1945). »Crayonné au Théâtre«, v: Stéphane Mallarmé. Œuvres complètes. Pariz: Gallimard. Izvirnik: 1897.

MICHAUD, Guy (1961). Message poétique du symbolisme. Pariz: Nizet. Izvirnik: 1947–1951.

POSTIC, Marcel (1970). Maeterlinck et le symbolisme. Pariz: Nizet.

PIRJEVEC, Dušan (1964). Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba.

ROSE, Margaret (1989). The Symbolist Theatre Tradition from Maeterlinck and Yeats to Beckett and Pinter. Milano: Edizioni Unicopli.

RYKNER, Arnaud (1996). L’envers du théâtre. Dramaturgie du silence de l’âge classique à Maeterlinck. Pariz: José Corti.

SZONDI, Peter (1963). Theorie des modernen Dramas. Frankfurt: Suhrkamp. Izvirnik: 1956.