Iz zgodovine komparativistike na Slovenskem

Darko Dolinar

Povzetek

Predavanja iz primerjalne književnosti so se v Ljubljani začela v študijskem letu 1925–26. Vendar je bila že ob ustanavljanju univerze leta 1919 na filozofski fakulteti načrtovana tudi katedra »za splošno slovstvo in slovstveno teorijo«. V prvem študijskem letu 1919–20 je fakulteta predlagala, naj to katedro zasede dr. Otmar Schissel, univerzitetni svet ga je izvolil za izrednega profesorja, vendar prosvetno ministrstvo v Beogradu izvolitve ni potrdilo. Članek obravnava priprave za ustanovitev katedre in opisuje kandidatovo znanstveno delo, strokovne in kulturnopolitične nazore.

Ključne besede

Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta; primerjalna literarna veda; zgodovinski prikaz; Schissel von Fleschenberg, Otmar

Celotno besedilo:

PDF