Readymade in acte gratuit. Notica o umetniških intencah v letu 1913

Tomaž Brejc

Povzetek

Osnovna podmena te notice je, da se prvi Duchampov readymade iz leta 1913 vede kot acte gratuit. Gre za vzporednico literarnemu »nemotiviranemu dejanju« (A. Gide, Vatikanske ječe, 1913), ki pa je v Duchampovem primeru anti-estetsko motivirano in tudi brez vsakršnih subjektivnih psiholoških konotacij: readymade kot corpus delicti, ki zamaje utečeno predstavo o tem, kaj je umetniški predmet in kako nastane. Duchampa so očitno inspirirala literarna dejanja (G. Apollinaire, R. Roussel), vendar tako, da je posamično besedo, verz ali podobo reificiral v ekscentričnem »kiparskem« objektu in ga v povezavi s sintagmo already made poimenoval readymade.

Ključne besede

readymade (Duchamp) in »nemotivirano dejanje« (acte gratuit – A. Gide, Vatikanske ječe); readymade in literarna dejanja reifikacije (G. Apollinaire, R Roussel)

Celotno besedilo:

PDF